Sponsors en donateurs

Sponsors
Onze hoofdsponsor SIHO Bedrijfsadvisering stelt op dit moment alles gratis ter beschikking. De bedoeling is dat we t.z.t. de vervanging zelf gaan bekostigen. U kunt ook sponsor worden. Denk hierbij aan de aanschaf van een eigen busje, duurder gereedschap, de vaste bedrijfskosten (bankkosten, internet/website, telefoon), enz.

Donateur
Wilt u ons initiatief ook ondersteunen? U kunt dit doen in de vorm van een gift. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een geldelijke bijdrage. Ook gereedschap(pen) en/of machines die u niet meer gebruikt zijn ook van harte welkom! Als donateur houden wij u per email op de hoogte van de ontwikkeling van onze stichting.